kedaihitamputih

..

Monday, January 25, 2016

Buku: Peranan Intelektual

Buku: Peranan Intelektual

Penulis: Usman Awang, Pramoedya Ananta Toer, Ahmat Adam, Rustam A.Sani

Harga: RM 18

Halaman: 139 muka surat

Kandungan:

Pendahuluan: Peranan Intelektual – Syed Husin Ali

Peranan Intelektual – Usman Awang

Sikap dan Peranan Kaum Intelektual di Dunia Ketiga – Pramoedya Ananta Toer

Sang Intelektual di Kawasan Nusantara: Suatu Tinjauan Histories – Ahmat Adam

Tradisi Intelektual Melayu dan Pembentukan Bangsa Malaysia: Beberapa Persoalan Sosial – Rustam A.Sani


Cendekiawan Tanpa Pendirian (sajak) – Otto Rene Castillo

No comments:

Post a Comment