kedaihitamputih

..

Tuesday, July 12, 2011

Buku: Pinggir Malam Yang Mati


Buku: Pinggir Malam Yang Mati

Penulis: Tramizi Hussin / Shafiq Halim / Zulwaqar Akram

Terbitan: Jargon Books

Harga: RM 20

Muka surat: 95 halaman.

Kandungan:

kata mula oleh Shaira Amira & 48 sajak oleh 3 penulis sajak

Buku: Perempuan Yang Patah Hati

HABIS!!
Buku: Perempuan Yang Patah Hati

Penulis: Rasyidah Othman

Terbitan: Jargon Books

Harga: RM 20

Muka surat: 60 halaman.

Kandungan:

48 sajak & artwork

Buku: Memoir Abdullah CD (Bahagian 3) Perjuangan Di Sempadan dan Penamatan Terhormat


HABIS!!
Buku: Memoir Abdullah CD (Bahagian 3) Perjuangan Di Sempadan dan Penamatan Terhormat
Penulis: Abdullah CD
Terbitan: sird
Harga: RM 38
Halaman: 407 muka surat
Isi kandungan:
senarai gambar
senarai singkatan
pendahuluan
bab 51 kesinambungan nasionalisme selatan thai dan malaya
bab 52 pangkalan di sempadan
bab 53 kemerdekaan malaya
bab 54 revolusi surut (1957-1959)
bab 55 bangsa Malaya (malaysia)
bab 56 pedoman baru
bab 57 menubuhkan Paperi
bab 58 kawasan basis dan pertempuran (1963-1969)
bab 59 junjung tinggi-tinggi panji perjuangan bersenjata
bab 60 opera putera puteri sungai Pahang
bab 61 pembangunan pasukan dan kompeni
bab 62 pangkalan di Sukhirin
bab 63 Pahlawan Rejimen ke-10 di kawasan sempadan
bab 64 pangkalan ulu kelantan dan kawasan sempadan
bab 65 terkena racun
bab 66 PKMRM dan perjuangan bangsa melayu
bab 67 siri pertempuran terakhir
bab 68 berunding dengan Ghafar Baba
bab 69 perundigan tingkat tinggi mewujudkan perdamaian
bab 70 sekalung Alfatihah
lampiran

Buku: Memoir Abdullah C.D. (Bahagian Kedua) Penaja dan Pemimpin Rejimen Ke-10


HABIS!!
Buku: Memoir Abdullah C.D. (Bahagian Kedua) Penaja dan Pemimpin Rejimen Ke-10

Penulis: Abdullah C.D.

Harga: RM 35

Halaman: 337 muka surat

Kandungan:

Senarai Gambar
Senarai Singkatan
Kata Pengantar

Bab 33: Nasionalisme Sekitar Perang Dunia Kedua
Bab 34: Kampung Baru Pusat Gerakan Kemerdekaan
Bab 35: Sekolah Politik-Militer Kem Se-Malaya
Bab 36: Undang Undang Darurat
Bab 37: Ujian Revolusi
Bab 38: Pasukan Asas
Bab 39: Rejimen Ke-10
Bab 40: Unit Rejimen Ke-10 di Luar Pahang
Bab 41: Harungi Ujian Perjuangan
Bab 42: Perkembangan di Temerloh
Bab 43: Tahap Baru Perjuangan Kemerdekaan
Bab 44: Kader-Kader India Yang Saya Kenal
Bab 45: Pangkalan Pahang Timur dan Pahang Selatan
Bab 46: Sedikit Tentang Pangkalan di Bera
Bab 47: Peristiwa-Peristiwa Sekitar 1951-1953
Bab 48: Rashid Maidin Sertai Revolusi Bersenjata
Bab 49: Pahlawan Rejimen Ke-10
Bab 50: Perpindahan Strategik

Buku: Memoir Abdullah C.D.(Berhagian Pertama). Zaman Pergerakan Sehingga 1948


Buku: Memoir Abdullah C.D. (Berhagian Pertama) Zaman Pergerakan Sehingga 1948
Penulis: Abdullah C.D.
Penerbit: SIRD
Harga: RM 35
Halaman: 283 muka surat
Kandungan:
Senarai Gambar
Senarai Singkatan
Prakata
Bab 1: Keluarga Saya
Bab 2: Alam Persekolahan
Bab 3: Masuk KMM
Bab 4: KMM dan Gerakan Anti-Jepun
Bab 5: Menyertai Perjuangan Anti-Jepun
Bab 6: Menganggotai PKM
Bab 7: Menyertai Pasukan Propaganda
Bab 8: Bergerak ke Seluruh Perak
Bab 9: Cabaran dan Tugas Baru
Bab 10: Punubuhan PKMM
Bab 11: Memelihara Hubungan Kaum
Bab 12: Berpindah ke Kuala Lumpur
Bab !3: Tinggal di Kampung Baru, Bertemu Sutan Djenain
Bab 14: Rumah Merdeka
Bab 15: Menyusun Kesatuan Buruh
Bab 16: Pembentukan PMFTU
Bab 17: Mendukung Revolusi Indonesia dan Vietnam
Bab 18: Jabatan Kerja Melayu
Bab 19: Jabatan Kerja Melayu Bahagian Negeri Sembilan
Bab 20: Jabatan Kerja Melayu Bahagian Negeri Johor
Bab 21: Jabatan Kerja Melayu Bahagian Timur
Bab 22: Wakil PKM Bahagian Selatan
Bab 23: Kesatuan Buruh Singapura
Bab 24: Utusan Melayu Suara Merdeka
Bab 25: Perpaduan dan Keretakan PKMM
Bab 26: Jabatan Kerja Melayu Kedah dan Perlis
Bab 27: Gerakan Wanita Malaya
Bab 28: Gerakan Tani Malaya
Bab 29: Menghadiri Asia Conference New Delhi
Bab 30: Kongres Islam di Gunung Semanggol
Bab 31: Suriani Abdullah, Tangan Kanan Saya
Bab 32: Rakan Seperjuangan ku

Buku: The Memoirs of Rashid Maidin. From Armed Struggle to Peace


Buku: The Memoirs of Rashid Maidin. From Armed Struggle to Peace
Editor: Rashid Maidin
Publisher: SIRD
Price: RM 25
Page: 121
Contents:
List of Illustrations
Preface
1. Kampung Gunung Mesah, 1917
2. From apprentice to miner
3. The seeds of political awareness
4. Growing anti-colonialism
5. The Japanese Occupation
6. Moving within the CPM
7. After the anti-Japanese war
8. Spreading the spirit of independence
9. The Commonwealth Communist Party Conference, 1947
10. Fighting for independence
11. In detention camp, 1948-52
12. Camp Tanjung Beruas
13. Escape from detention
14. Joining forces with Abdullah C.D.
15. A strategic move to the north
16. With the Orang Asli
17. Arrival in Dusun Nyiur, southern Thailand
18. Wat Mat Tinggal
19. With Chin Peng at the Baling Talks
20. Joining the 10th Regiment at the border
21. Abdullah C.D. falls ill
22. The Haadyai Peace Talks
23. Visiting home and the Holy Land
Illustrations

Buku: Memoir Rashid Maidin. Daripada Perjuangan Bersenjata Kepada Perdamaian


Buku: Memoir Rashid Maidin. Daripada Perjuangan Bersenjata Kepada Perdamaian
Penulis: Rashid Maidin
Penerbit: SIRD
Harga: RM 18
Halaman: 104 muka surat
Kandungan:
Senarai Gambar
Singkatan
Prakata
1. Kampung Gunung Mesah 1917
2. Dari Magang ke Buruh Lombong
3. Bibit-bibit Kesedaran Politik
4. Semangat Antipenjajah Mula Menebal
5. Pendudukan Jepun
6. Bergerak Dalam PKM
7. Gerakan Selepas Perang Anti-Jepun
8. Mengobarkan Semangat Merdeka
9. Menyertai Persidangan Parti-Parti Komunis Komanwel
10. Berjuang untuk Kemerdekaan
11. Dalam Kem Tahanan 1948-52
12. Berpindah ke Kem Tanjung Beruas
13. Melepaskan Diri dari Tahanan
14. Bergabung dengan Abdullah C.D.
15. Perpindahan Strategik ke Utara
16. Bersama Orang Asal
17. Tiba di Dusun Nyiur, Selatan Thai
18. Wak Mat Tinggal
19. Bersama Chen Peng dalam Rundingan Baling
20. Menggabungkan Rejimen Ke-10 di Sempadan
21. Abdullah C.D. Ditimpa Sakit
22. Rundingan Damai Haadyai
23. Ziarah Kampung dan ke Tanah Suci

Buku: Abu Samah Mohd Kassim. Pejuang Kiri Kemerdekaan Zuriat Datuk Bahaman


Buku: Abu Samah Mohd Kassim. Pejuang Kiri Kemerdekaan Zuriat Datuk Bahaman
Penulis: Mohammad Salleh Lamry
Penerbit: SIRD
Harga: RM 30
Halaman: 244 muka surat
Kandungan:
Senarai Gambar
Singkatan
Prakata
Pendahuluan
Bahagian Pertama- Latar Belakang Keluarga
1. Keluarga Abu Samah
2. Keluarga Isteri

Bahagian Kedua- Dari Kecil Hingga Remaja
3. Persekolahan dan Sosialisasi Politik Awal
4. Pengalaman Sebagai Tentera
5. Penglibatan Politik Awal

Bahagian Ketiga-Melangkah ke Medan Perjuangan
6. Mula Bergerila
7. Sebelum dan Selepas Peristiwa Padang Piol
8. Berpantang Maut Sebelum Ajal
9. Bertugas di Temerloh

Bahagian Keempat-Empat Dekad di Selatan Thailand
10. Perjalanan Jauh ke Selatan Thailand
11. Menyusun Massa
12. Menjalankan Tugas di Tanah Air
13. Tahun-Tahun Terakhir di Medan Perjuangan
Bahagian Kelima-Perdamaian dan Aktiviti Selepas Perjuangan
14. Mewujudkan Perdamaian
15. Aktiviti Selepas Perdamaian
16. Kepulangan ke Tanah Air
Penutup
Rujukan

Monday, July 11, 2011

Buku: Memoir Ibrahim Chik dari API ke Rejimen ke-10 (edisi baru)


Buku: Memoir Ibrahim Chik dari API ke Rejimen ke-10 (edisi baru)

Penulis: Ibrahim Chik

Terbitan: SIRD

Harga: RM 30

Halaman: 215 muka surat

Kandungan:

Senarai gambar

Prakata

1. Dilahirkan dalam keluarga tani
2. Tanah Melayu Diserang
3. Berkahwin dengan Rahmah
4. Tindak Tanduk Politik
5. Menyertai Gerakan PKM
6. Kongres PETA
7. Khabar Angin Pergaduhan Kaum
8. Membaja Semangat
9. Hutan Belukar Melambai
10. Perisytiharan Darurat
11. Acara Turun Rumah
12. Keadaan Cemas
13. Penubuhan Tentera Pembebasan Nasional
14. Pahit Getir Perjuangan
15. Sampai ke Sempadan
16. Kedatangan Rejimen ke-10
17. Terkena Racun
18. Menyiapkan Bekalan
19. Hubungan dengan Tentera Malaysia dan Thailand
20. Kemerdekaan dan Pendamaian
21. Anak-anak Pejuang Gerila
22. Terus Berjuang atau Tidak
23. Hubungan Rapat Tentera dan Rakyat
24. Menjelang Pendamaian
25. Pulang ke lubuk
26. Pertanyaan orang ramai
27. Mengikuti jejak langkah
prolog (siap ditulis pada mei 2008)