kedaihitamputih

..

Monday, March 25, 2013

Buku: Tuntutan Filipina ke atas Borneo Utara

Buku: Tuntutan Filipina ke atas Borneo Utara

Penulis: Nik Anuar Nik Mahmud

Penerbit: UKM

Harga: RM 25

Muka surat: 123 halaman

Kandungan:

Prakata
Pendahuluan

1.       Pertapakan British di Borneo Utara
2.      Pengukuhan Hak Milik British ke Atas Borneo Utara
3.      Tuntutan Sultan Sulu ke Atas Borneo Utara dan Reaksi British
4.      Penyerahan Borneo Utara kepada Britain dan Reaksi Waris Sultan Sulu
5.      Isu Tuntutan Filipina ke Atas Borneo Utara
6.      Rundingan London dan Sikap British
7.      Persidangan Manila

Kesimpulan: Borneo Utara Bukan Hak Filipina

Rujukan

Buku: Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954


Buku: Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954

Penulis: Nik Anuar Nik Mahmud

Penerbit: UKM

Harga: RM 30

Muka surat: 133 halaman

Kandungan:

Senarai Gambar
Pendahuluan
Penghargaan

Bab 1 Kerajaan Melayu Patani
Bab 2 Berakhirnya Pemerintahan Beraja Melayu Patani
Bab 3 Patani di Bawah Pemerintahan Siam
Bab 4 Perjuangan untuk Kemerdekaan dan Percantuman
Bab 5 Tuntutan Autonomi dan Reaksi Kerajaan Siam
Bab 6 Sikap British terhadap Pergolakan di Patani
Bab 7 Darurat dan Kesannya ke Atas Orang Melayu Patani
Bab 8 Persidangan Songkhla dan Implikasinya ke Atas Pergerakan Melayu Patani
Bab 9 Rumusan: Patani adalah Tanah Melayu

Catatan

Monday, March 11, 2013

Buku: Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

HABIS!!

Buku: Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Penulis: Zulhasril Nasir

Harga: RM 30

Halaman: 223 muka surat

Daftar Isi:
PENGANTAR PENULIS
KATA PENGANTAR
PENDAHULUAN

ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Institusionalisasi Melalui Pencak Silat
Orang Minangkabau Berkomunikasi
Egaliter

DARI RAHIM MINANGKABAU

RANTAU BERTUAH
Pengenalan Paham Kiri di Eropa
Kuli Kontrak yang Memilukan
Amsterdam dan Moskow yang Menggetarkan
Tan Malakaisme
Legenda dan Kematian Sang Revolusioner

GERAKAN KIRI DI SUMATERA BARAT
Pengertian Kiri
Kelompok Kiri
Tokoh Nasional Asal Minangkabau
Tan Malaka dan Kaum Pergerakan
Minangkabau
Tan Malaka dan Elite Politik Asal Minangkabau

PEJUANG MINANGKABAU DI MALAYSIA DAN SINGAPURA
Partai Komunis Malaya
Kesatuan Melayu Muda dan Partai Kesatuan Melayu Malaya
Pergolakan Menuju Malaya Merdeka
Pengaruh Tan Malaka dan Sukarno

PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI PERGERAKAN KIRI

KEPELOPORAN DAN TRAGEDI
Kepeloporan Minangkabau
Manusia Kiri sebagai Dinamika Alam
Gerakan Tan Malaka
Pergolakan Kebudayaan
Pemberontakan dan Kuasa Tersembunyi
Tragedi Minangkabau
Kecairan Menuju Indonesia
Malapetaka di Sumatera Barat

EPILOG: MENUJU MINANGKABAU BARU

Wednesday, March 6, 2013

Zine: FRAGRANFRANTIK #4


Zine: FRAGRANFRANTIK #4
Harga: RM 6
Halaman : 38 muka surat

Kandungan:

Tahun Baru Tidak Mahu Raikan Tahun Baru / Wan Nor Azriq

Ulasan novel ‘Journey To The End of The Night’ karya Louis Ferdinand Celine /  Amaluddin Zhafir

Ulasan Filem COMPLIANCE (2012) / Aedi Asri

Planet Amnesiak / Wahyudi Yunus

Politikus & Kausaliti / Aliff Fikri

Interview / Abdullah Jones

Doktor Pusing / Al-Abror Mohd Yusuf

Zine: FRAGRANFRANTIK #3


HABIS!!
Zine: FRAGRANFRANTIK #3
Harga: RM 6
Halaman : 38 muka surat

Kandungan:

Berjalan Dengan Sergio Chejfec / Wan Nor Azriq

‘Aku Tak Pernah Puas’ /  Amaluddin Zhafir

Menghadapi Trauma Serangan Ketenteraan. Catatan pengalaman Daniel Day-Lewis ketika berada di Gaza / Diterjemah oleh Wahyudi Yunus

Once (2006): Jalan Pemuzik Jalanan / Aisyah Rais

Cinta dan Agama/Cinta atau Agama? Ulasan Teater ‘Nadira’ / Faisal Mustaffa

‘Tugu’  / Adam Adli

Menconteng Faisal Tehrani. Ulasan novel Perempuan Nan Bercinta / Roslan Jomel

Friday, March 1, 2013

Buku: DiDADA.


Buku: DiDADA.
 A Solo Exhibition By Fathullah Luqman Yussuf. 17th -31st March ‘07

Harga: RM 10

Muka surat:  28 halaman.

Kandungan:

Pendahuluan Pameran DiDADA – Raja Annuar Pengarah Urusan Pelita Hati

DiDADA Karya-Karya Terbaru Fathullah Luqman –Nur Hanim Khairuddin

Air Mani Bertaburan di Ruang Tamu – Hishamuddin Rais

Hey kamu penganut cinta! – Zubin Mohamad

He paints like a man going over the top of the hill, singing…. - Seihon