kedaihitamputih

..

Thursday, June 6, 2013

Buku: BUKA JALAN

Buku: BUKA JALAN
Festival Seni Pertunjukan Antarabangsa 25-28 Feb 2011
Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur
dwi bahasa (bahasa & english)

Terbitan: Buka Kolektif

Harga: RM 10

Muka surat: 128 halaman.

Isi Kandungan:

Buka Kolektif
Seni Pertunjukan
Penyertaan Seniman
Buka Jalan: Retak dan Terbuka

Temubual Sharaad Kuttan Bersama Buka Kolektif