kedaihitamputih

..

Thursday, January 7, 2016

Buku: Negara dan Revolusi Sosial. Pokok-pokok Pikiran Tan Malaka

Buku: Negara dan Revolusi Sosial. Pokok-pokok Pikiran Tan Malaka

Penulis: Fahsin M.Fa’al

Harga: RM 23

Bahasa: Indonesia

Halaman: 222 muka surat

Daftar Isi:

1.      Pendahuluan
A.                 Tan Malaka dan Sejarah ‘Kaum Kiri’ di Indonesia
B.                 Metodologi dan Sistematika Buku

2.     Sketsa Biografi Tan Malaka
A.     Anak Nakal yang Cerdas
B.     Masa-masa belajar di Belanda
C.     Bergerak Bersama Buruh Perkebunan
D.    Kiprah Politik di Jawa
E.     Buronan Polisi Kolonial
F.     Menjelang Proklamasi Kemerdekaan
G.    Mendirikan Persatuan Perjuangan
H.    Terdakwa yang Tak Terbukti
I.       Gugur di Tangan Tentera Republik

3.     Negara dalam Perspektif Kaum Marxis
A.     Negara Menurut Marx dan Engels
B.     Negara dan Revolusi Menurut Lenin
C.     Negara Menurut Antonio Gramsi

4.     Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-pokok Pikiran Tan Malaka
A.     Konsep Dasar Tentang Negara
B.     Madilog: Revolusi Kerangka Berpikir Bangsa
C.     Rancangan Ekonomi Sosialis
D.    Revolusi Sosial: Menuju Masyarakat Indonesia Sosialis

5.     Jalan Menuju Revolusi Sosial: Jejak-jejak Perjuangan Tan Malaka
A.     Persatuan Islam dan Komunisme
B.     Massa Actie: Perlawanan yang Teratur dan Teroganisir
C.     Revolusi Nasional Bersama Kaum Muda
D.    Persatuan Perjuangan: Jalan Menuju Kemerdekaan 100%

6.     Catatan Akhir

No comments:

Post a Comment