kedaihitamputih

..

Saturday, July 3, 2010

Buku: TAFKIR. Jurnal Pemikiran Kritis Keagamaan dan Transformasi Sosial. Edisi 1. No.1 2009


Buku: TAFKIR
Jurnal Pemikiran Kritis Keagamaan dan Transformasi Sosial
Edisi 1. No.1 2009
Ketua Editor: Mohamed Imran Mohamed Taib
Penerbit: Leftwrite Centre & The Reading Group, Singapore
Harga: RM 20
Muka surat: 149 halaman
Kandungan:
Pengantar Editor
ARTIKEL UTAMA
Tradisi Kritis dalam Pemikiran Keagamaan dan Keintelektualan Muslim
Azhar Ibrahim Alwee
Islam Progresif: Wacana Pasca Arus Utama Indonesia
Ahmad Gaus AF
Fazlur Rahman (1919-1988): Perintis Tafsir Konteksual
Mohamed Imran Mohamed Taib
Larangan Islam Atas Perkosaan Dalam Rumahtangga
Nur Rofiah
PERSPEKTIF
Menuju Islam Progresif: Mendialogkan Teks dan Realiti Sosial
M Hilaly Basha
Dalam Lingkungan Progresif
Muhamad Zaki Jalil
Pesantren NU: Tempat Persemaian Islam Moderat atau Militan?
Syafiq Hasyim
Islam dan Isu Kontemporari
Asghar Ali Engineer
TOKOH
Intelektualisme Melayu: Pertarungan Wacana Agana dan Budaya Politik Malaysia
Wawancara bersama Fathi Aris Omar
ULASAN BUKU
Khaled Abou El Fadl, Hanya Tuhan Mengenal TenteraNya
Alfian Yasrif Kuchit

No comments:

Post a Comment