kedaihitamputih

..

Saturday, July 3, 2010

Buku: Menuju Reformasi Perundangan Islam


Buku: Menuju Reformasi Perundangan Islam
Penulis: Abdullah Ahmed An-Na’im
Terjemahan: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi
Adib Zalkapli
Omarsaid
Penerbit: MEGC
Harga: RM 30
Muka surat: 269 halaman
Kandungan:
Transliterasi
Pengantar
Prakata
1. Undang-undang Awam di Negara Muslim
2.Sumber dan Perkembangan Syariah
3.Ke Arah Metodologi Reformasi yang Mencukupi
4.Syariah dan Faham Keperlembagaan Moden
5.Pengadilan Jenayah
6.Syariah dan Undang-undang Antarabangsa
7.Syariah dan Hak Asasi Manusia
Kesimpulan
Nota & Sumber Rujukan
# Menerusi buku ini, pemikir asal Sudan Abdullah Ahmad An-Naim membincangkan persoalan-persoalan berkenaan, menyarankan jawapan dan mengemukakan model dan kaedah untuk mencapai reformasi yang menyeluruh bagi Syariah, khususnya dalam aspek berkaitan isu-isu perlembagaan,undang-undang jenyah, undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia. Penyelesaian yang dikemukakan buku ini membuka kemungkinan untuk Syariah diterapkan di zaman ini tanpa bertembungan dengan piawaian-piawaian perundangan moden dan hak asasi manusia.

No comments:

Post a Comment