kedaihitamputih

..

Wednesday, August 26, 2015

Buku: Bumi Semua Manusia. Menangani Ketidaksetaraan Ekonomi dalam Arus Globalisasi (Syarahan Perdana UKM)

Buku: Bumi Semua Manusia. Menangani Ketidaksetaraan Ekonomi dalam Arus Globalisasi (Syarahan Perdana UKM)

Penulis: Ishak Shari

Harga: RM 20

Halaman: 66 muka surat

Kandungan:

Abstrak

Ketidakseimbangan dalam Pembangunan

“Model Pembangunan Asia” Sebagai Alternatif?

Negara dan Pembangunan dalam Arus Globalisasi

Globalisasi, Liberalisasi dan Ketaksamaan Pendapatan

Krisis Ekonomi dan Berakhirnya “Model Pembangunan Asia”?

Perlunya Pengajian Pembangunan

Kesimpulan

No comments:

Post a Comment