kedaihitamputih

..

Saturday, June 6, 2015

Buku: Melayu Singapura. Sebagai Kaum Minoriti dan Muslim dalam Sebuah Negeri Global

Buku: Melayu Singapura. Sebagai Kaum Minoriti dan Muslim dalam Sebuah Negeri Global

Penulis: Hussin Mutalib

Harga: RM 38

Halaman: 302 mukasurat

Kandungan:

BAHAGIAN 1
Pengenalan, tujuan kajian, kerangka teori, rumusan sejarah dan perbandingan penulisan lain
1.       Pengenalan: takrif ‘permasalahan Melayu’, tujuan dan pendekatan kajian
2.      Sejarah orang Melayu dan kemajuan mereka selepas Merdeka
3.      Kajian dan ulasan ilmiah mengenai permasalahan Melayu

BAHAGIAN II
Tinjauan mengenai ‘permasalahan Melayu’
4.      Permasalahan sosioekonomi
5.      Isu identiti Islam
6.      Isu kepimpinan politik

BAHAGIAN III
Sumber-sumber permasalahan Melayu
7.      Sumber-sumber sekunder: ‘sindrom minoriti’, warisan sejarah dan penyejagatan
8.     Sumber utama: Negara (pemerintah)

BAHAGIAN IV
Masa depan orang Melayu: Apa yang perlu dilakukan?
9.      Peranan dan tugas – orang Melayu dan pemerintah
10.  Kesimpulan dan penutup 

No comments:

Post a Comment