kedaihitamputih

..

Friday, January 31, 2014

Buku: Memerangi Rasuah di Malaysia: Cukupkah Usaha Kita?

Buku: Memerangi Rasuah di Malaysia: Cukupkah Usaha Kita?

Penulis: Anis Yusal Yusoff, Sri Murniati, Jenny Gryzelius

Penerbit: IDEA

Harga: RM 20

Halaman: 197 muka surat

Kandungan:

Penghargaan
Prakata
Pengenalan

BAB 1: MELIHAT SEMULA USAHA-USAHA PERNAH DIJALANKAN UNTUK MEMERANGI RASUAH
1.1  Zaman British dan Awal Kemerdekaan
1.2  Era Tun Dr. Mahathir Mohammad
1.3 Era Tun Abdullah Ahmad Badawi
1.4 Era Dato Sri najib Razak

BAB 2: KERUGIAN AKIBAT RASUAH DI MALAYSIA
2.1 Pengenalan
2.2 Mengukur rasuah di Malaysia: CPI dan GCB
2.3 Kerugian akibat rasuah: Kerangka teori
2.3.1 Kesan rasuah ke atas ekonomi
2.3.2 Kerugian politik akibat rasuah
2.3.3 Kerugian sosial akibat rasuah
2.4 Kerugian bagi Malaysia
2.4.1 Kerugian ekonomi
2.4.2 Kesan politik
2.4.3 Kesan sosial 

BAB 3: USAHA MEMERANGI RASUAH DI MALAYSIA SEJAK TAHUN 2004
3.1 Usaha Kerajaan
3.1.1 Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia (SPRM)
3.1.2 Institut Intergriti Malaysia (IIM)
3.1.3 Pelan Intergriti Nasional (PIN)
3.1.4 Bahagian Pemantauan dan Penyelarasan NKRA Rasuah
3.1.5 Menangani rasuah dalam agensi penguatkuasaan
3.1.6 Menangani rasuah dalam proses pemerolehan
3.1.7 Memperkenalkan pencegahan yang lebih baik
3.1.8 Menyelesaikan kes-kes tertunda
3.1.9 Meningkatkan tadbir urus dalam sektor swasta
3.2 Usaha Masyarakat Sivil

BAB 4: MENILAI USAHA-USAHA MEMERANGI RASUAH DI MALAYSIA
4.1 Keperluan untuk menangani punca utama rasuah
4.2 Pertindanan
4.3 Memantapkan usaha penguatkuasaan
4.4 Rumusan

BAB 5: RUMUSAN DAN SARANAN
5.1 Rumusan
5.2 Saranan

BAB 6: BIBLIOGRAFI BERANOTASI
6.1 Kajian tentang rasuah dalam konteks Malaysia
6.2 Penerbitan IIM
6.3 Sudut pandang Asia
6.4 Karya umum tentang rasuah
6.4.1 Gambaran umum kajian tentang rasuah
6.4.2 Pendekatan berkaedah
6.4.3 Sudut pandang ekonomi politik
6.4.4 Koleksi makalah dalam jurnal dan buku tentang aspek-aspek rasuah dalam siri The Politics of Corruption

Lampiran

No comments:

Post a Comment