kedaihitamputih

..

Monday, August 8, 2011

dvd Real Cit Ed

dvd Real Cit Ed

Terbitan: KOMAS

Harga: RM 10

Kandungan:

Empat video pendek untuk bengkel pendidikan kerakyatan. Kenali pihak PBT, Hak Pembagunan, Transparensi & Kuasa Dlm Bilangan.

Kompilasi dvd video ini mengutarakan cerita pendek yang diterbit khas untuk digunakan sebagai alat pemula perbincangan yang terbuka mengenai isu-isu urus tadbir yang mempunyai kesan terhadap kehidupan warga Malaysia biasa.

No comments:

Post a Comment